Vragen m.b.t. legionella-onderzoek

Hoe doe ik een digitale melding bij IL&T van een legionella overschrijding?
Zijn de legionella onderzoeken geaccrediteerd?
Is de legionella monstername geaccrediteerd?
Is C-mark in het bezit van de BRL 6010 certificering ten behoeve van legionellapreventie werkzaamheden?
Mag ik zelf legionella monsters nemen?
Is legionella gevaarlijk in drinkwater?
Hoe lang duurt het voordat de uitslag van een legionellamonster bekend is?
Heb ik een onderzoeksverplichting voor legionella?
Moet ik meer doen dan alleen legionella monsters laten nemen als mijn locatie onder de onderzoeksverplichting valt?
Wat houdt de zorgplicht in?
Aan wie en hoe moet ik een legionella-normoverschrijding melden?
Verzorgt C-mark ook de uitvoering van beheersmaatregelen?
Kan C-mark ook reinigingen van drinkwaterinstallaties uitvoeren?
Mijn seizoensbedrijf is maar een aantal maanden geopend, heb ik dan nog een legionella onderzoeksverplichting?
Wat wordt bedoeld met "wie is de toezichthouder?"
  • Wanneer is er sprake van een legionella normoverschrijding?
  • Wat moet ik doen bij een normoverschrijding?

Voor een toelichting op bovenstaande vragen kunt u hieronder de folder 'Toelichting legionella normoverschrijding' downloaden.

Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan