Begeleiding bij een calamiteit

Een calamiteit is een aanduiding voor een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Ondanks het feit dat u alle maatregelen neemt om deze te voorkomen kan er ook in uw (drink)watervoorziening een gebeurtenis plaatsvinden die de volksgezondheid direct in gevaar brengt en er dus sprake is van een calamiteit. Uiteraard wilt u deze natuurlijk zo snel mogelijk en op een juiste wijze oplossen.

U staat er niet alleen voor

C-mark kan u hierin begeleiden door gedeeltelijk of volledig de regie in handen te nemen, bijvoorbeeld in het geval van een legionellabesmetting. Hierbij zijn afhankelijk van de aard, plaats en variabele factoren meer of minder acties direct noodzakelijk. Uw adviseur kan door zijn achtergrond en kennis de ernst van de situatie goed inschatten en in samenspraak met u als opdrachtgever en indien noodzakelijk in overleg met Toezichthouders de nodige acties adequaat uitzetten en coördineren.

Directe acties zoals thermisch desinfecteren en chemisch desinfecteren kunnen we volledig voor u ten uitvoer brengen. Ook zorgen we voor het veilig stellen van de locatie en voeren we brononderzoek uit. Daarnaast organiseren we de noodzakelijke herbemonstering(en).

C-mark is op de hoogte van de wet- en regelgeving en alle te nemen stappen. Waar nodig komt uw adviseur hiervoor direct persoonlijk op locatie. Voor u een hele zorg minder! Neem vrijblijvend contact op met C-mark.

Reinigingen
  • Is er een teveel aan bijvoorbeeld legionellabacteriën geconstateerd? Dan kan de installatie gereinigd worden. C-mark begeleidt u hierbij!
Lees verder
Legionellaveilige douchekop
  • U kunt tijdens een legionellacalamiteit veilig van de douche gebruik blijven maken met onze speciale filterdouchekop.
Lees verder

 

Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan