Vastgoedbeheer

Als vastgoedbeheerder en eigenaar heeft u de verantwoording voor de kwaliteit van het drinkwater dat u ter beschikking stelt. Dit is een wettelijke zorgplicht.

Wie is waar verantwoordelijk voor

In de praktijk is het echter vaak onduidelijk aan welke regelgeving er moet worden voldoen. Deze regelgeving is afhankelijk van het type gebruiker. Voor ziekenhuizen, zorginstellingen, opvangcentra, gebouwen met logies functies, penitentiaire instellingen, badinrichtingen, campings, truckstations met douchegelegenheid en jachthavens is het beheer wettelijk geregeld.

De overige collectieve installaties vallen onder de wettelijke "zorgplicht".  Randvoorwaarde hierbij is dat een drinkwaterinstallatie moet voldoen aan de geldende bouwvoorschriften en dat de aangesloten apparatuur correct moet zijn beveiligd. Een juist gebruik en beheer zijn eveneens belangrijke voorwaarden.

Risico's inzichtelijk en gevaar beperken; C-mark helpt u daarbij

Via een inventarisatie door een C-mark adviseur wordt de status van uw installatie in beeld gebracht. De resultaten worden verwerkt in een beheersdocument waarin alle maatregelen worden beschreven voor een veilig beheer. Wij kunnen u dit logboek ook digitaal aanbieden. U bent hiermee volledig "in control". Het digitale document kan ook worden uitgebreid met andere periodieke controles. Zo heeft u op ieder moment en vanaf elke plek volledig inzicht in het beheer van uw installaties. Neem vrijblijvend contact op met C-mark.

Actueel

04 maart 2019

Hogere kwaliteitseisen voor legionellapreventie

Risico-analyse en beheersplan volgens nieuwe BRL6010-certificering. Wat verandert er precies?

Lees verder
Digitaal beheer
  • Wilt u het beheer van veilig (drink)water overal en altijd via internet inzichtelijk hebben? Dat kan. Wij hebben hiervoor een modern digitaal systeem beschikbaar!
Lees verder
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan