Drinkwaterbesluit & Drinkwaterwet

Als opvolgers van respectievelijk de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit zijn per 1 juli 2011 de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden.

De wet en het besluit zijn van toepassing op drinkwaterbedrijven, maar ook op eigenaren van watervoorzieningen en leidingnetten, waarmee water wordt verstrekt aan huurders, bezoekers, of andere gebruikers. Nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater zijn uitgewerkt in de Drinkwaterregeling.

Controle en toezicht op uw waterinstallatie met betrekking tot deze regelgeving wordt uitgevoerd door het drinkwaterbedrijf. Wordt er niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen, dan kan uw toezichthouder het dossier overdragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), welke zo nodig proces-verbaal kan opmaken en boetes kan opleggen.

C-mark beschikt als onafhankelijk adviesbureau over experts die continu op de hoogte zijn van wet- en regelgeving op dit gebied. Op die manier bent u door onze begeleiding altijd verzekerd van veilig water en het voldoen aan wet- en regelgeving. Bij controle door uw toezichthouder heeft u dus nooit meer een probleem. Neem vrijblijvend contact op met C-mark.

Legionellapreventie
  • Wilt u meer weten over de mogelijkheden om legionellabeheer veilig uit te voeren? En daarmee het risico op een besmetting te beperken?
Lees verder

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan