Audits en inspectie op verschillende locaties

Bij de uitvoer van het totale beheer op de watervoerende installatie(s) kunnen verschillende partijen betrokken zijn, zoals eigen personeel, leveranciers en aannemers. Waar men vanuit het management spreekt over risico-management, wordt van betrokken locatiebeheerders verwacht op de hoogte te zijn van wijzigingen in regelgeving en de daaruit voortvloeiende aangepaste beheersmaatregelen en deze ook daadwerkelijk  doorvoeren in het logboek.

Jaarlijkse audit op uw beheer van de (drink)waterinstallatie

Onze vakbekwame adviseur toetst voor u tijdens de jaarlijkse audit de uitvoering van het beheer aan het wettelijke kader, zoals dit is vastgelegd in de relevante regelgeving (Drinkwater, Zwemwater, Arbo), de daarbij behorende uitvoeringsregelingen, normen en richtlijnen. Hij informeert u over wijzigingen in de regelgeving en geeft aanbevelingen t.b.v. een duurzame exploitatie. Tijdens de audit kunnen de verantwoordelijken/betrokkenen hun ervaringen delen en vragen stellen over eventuele incidenten of onduidelijkheden. Zo bieden wij u begeleiding bij het op orde houden van het beheer en de uitvoering. 

Voordelen door uitvoering periodieke inspecties 

Wist u dat het periodiek inspecteren van de technische installaties u ook de nodige voordelen kan opleveren? Denk aan het verifiëren van de werking, het reduceren van onderhoud, het optimaliseren van de bedrijfszekerheid, het verlengen van de levensduur en voorkomen van gevaarlijke situaties voor de volksgezondheid. Wilt u inzicht in zaken als; voldoet het ontwerp, de aanleg en de werking van de watervoerende installatie? Dan kunnen wij dit voor u checken. Vooraf spreken we met u af wat de frequentie wordt en welke onderdelen er in de inspectie worden opgenomen. Zo bent u exact op de hoogte van de werking en technische eisen van alle verschillende installaties. Neem vrijblijvend contact op met C-mark.

undefined

 • Drukverhogings- installaties
 • Ontharders
 • Omgekeerde osmoseapparatuur
 • Demiwaterinstallaties
 • Stoominstallaties
 • Luchtbevochtings- installaties
 • Koeltorens
 • C.V. installaties
 • Bluswaterputten
 • Pompputten
 • Nooddrinkwater- installaties
 • Zwembaden
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan