Toezicht op legionella

Geplaatst op donderdag 22 maart 2018

De Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) voert aangekondigd en onaangekondigd inspecties uit om de mate van naleving van de regelgeving vast te stellen. Deze inspecties worden uitgevoerd bij eigenaren en gebruikers van collectieve drinkwatervoorzieningen, omdat zij verantwoordelijk zijn voor een goed legionellabeheer van de drinkwaterinstallatie.

Prioritaire instelling

De controles van IL&T worden uitgevoerd bij de zogenoemde prioritaire instellingen. Dat zijn instellingen waar drinkwater aan derden beschikbaar wordt gesteld en waar de bezoekers of bewoners vatbaarder zijn voor legionellose (ouderen en gehandicapten in ziekenhuizen en zorginstellingen) of in reisgerelateerde situaties (bezoekers van hotels, campings, bungalowparken en badinrichtingen). Penitentiaire instellingen, cellencomplex in politiebureaus en asielzoekerscentra zijn prioritair vanwege de verantwoordelijkheid die de overheid heeft voor de cliënten/bewoners. In het Drinkwaterbesluit staat o.a. dat prioritaire instellingen moeten beschikken over een actueel legionellabeheersplan en dat er ieder halfjaar een bemonstering en analyse op legionella moet plaatsvinden. 

 

(informatieve film van de IL&T over legionellabeheer bij prioritaire instellingen. Bron:  https://www.ilent.nl/onderwerpen/legionella/toezicht-legionella) 

De drinkwaterbedrijven hebben de wettelijke taak op grond van artikel 24 uit de Drinkwaterwet om drinkwaterinstallaties te controleren op veiligheid en besteden daarbij ook aandacht aan de legionella-aspecten. Bij geconstateerde overtredingen treedt de IL&T handhavend op.

Daarnaast voert de inspecteur van de IL&T zelfstandig inspecties uit. Hij kan dat doen door middel van thema-inspecties bij bepaalde doelgroepen (bijvoorbeeld monsterneming bij sauna’s) of aan de hand van integrale controles bij groepen van bedrijven (bijvoorbeeld bij hotels).

De integrale controles richten zich op de onderwerpen risicoanalyse en beheersplan, het uitvoeren van de eenmalige en periodieke beheersmaatregelen, de halfjaarlijkse bemonstering van het drinkwater op legionella en het melden van de normoverschrijdingen van legionella in drinkwater.

Bronverwijzing volledige artikel 'Toezicht op legionella' via https://www.ilent.nl/onderwerpen/legionella/toezicht-legionella

Wat kan C-mark voor u betekenen?

De experts van C-mark nemen de uitvoering van het Drinkwaterbesluit graag van u over. Als BRL 6010 gecertificeerd bedrijf begeleiden we u bij het beheer op legionella. Wilt u een beheersplan laten opstellen of wilt u de huidige situatie van uw drinkwaterinstallatie toetsen aan uw bestaande beheersplan? Daarin kunnen wij u voorzien. Onze adviseurs voeren onderzoek uit om het risico op legionellabesmetting in uw drinkwaterinstallatie te minimaliseren en geven tevens aanbevelingen op (noodzakelijke) aanpassingen van uw drinkwaterinstallatie. De halfjaarlijkse verplichte monstername wordt door onze eigen afdeling Logistiek uitgevoerd. Deze is landelijk dekkend en door de RvA geaccrediteerd (L602).     

Kijk voor een volledig overzicht van de (uitvoerende) mogelijkheden op het gebied van legionellabeheer bij:

Komt u er niet helemaal uit en/of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van onze legionella-experts door op de blauwe contactbutton te klikken of bel met één van onze medewerkers via tel. 088-831 05 00.

Terug naar overzicht
C-mark | Waternieuws
  • Lees onze laatste nieuwsbrief
Lees verder

undefined

Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan