Ingangsdatum Omgevingswet vooralsnog gepland op 01-01-2021

Geplaatst op dinsdag 3 december 2019

De afgelopen periode is er veel gesproken over mogelijk uitstel ingangsdatum van de Omgevingswet. Onder andere in een artikel¹ door het NRC  geplaatst op 27 november valt te lezen dat er grote zorgen bestaan onder bestuurders en leveranciers die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering.

Minister van Veldhoven stelt dat de invoering van de Omgevingswet op 01-01-2021 nog steeds haalbaar is

In een brief² aan de Tweede Kamer van vrijdag 29 november 2019 doet de minister een uitgebreid verslag over de stand van zaken van de nieuwe wetgeving, het Digitaal Stelsel Omgevingswet en de implementatie. Ze benoemt aandachtspunten en beschrijft taken/werkzaamheden die nog te doen staan. Er moet nog wel veel gebeuren bij de diverse Overheidsdiensten (Rijk, Provincies, Gemeenten, Waterschappen) - aldus de minister- maar dat is geen reden om nu al uit te stellen. De minister zegt dat ook niet alles af hoeft te zijn voordat er gestart wordt. Het overgangsrecht speelt een belangrijke rol en zorgt voor een soepele overgang met realiseerbare stappen van het oude naar het nieuwe stelsel.

Zomer 2020

Wel is er een extra tussenstap ten aanzien van de daadwerkelijke  invoering ingepast: het streven is om uiterlijk 1 juli 2020 de inwerkingtredingsdatum definitief te bepalen en in een Koninklijk Besluit vast te leggen die in voorhang wordt gebracht.

Tot die tijd wordt de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het aansluiten van alle overheden daarop nauwlettend in de gaten gehouden en wordt ook de monitor naar de implementatie in de uitvoeringspraktijk uitgevoerd. Deze informatie wordt meegenomen in de afweging, aldus de minister.

C-mark houdt u op de hoogte

De nieuwe Zwemwaterwet is onderdeel van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) welke één van de vier Algemene Maatregel(s) van Bestuur is binnen de Omgevingswet. Met de invoering van de Omgevingswet wordt ook de nieuwe Zwemwaterwet van kracht. De inhoudelijke informatie die betrekking heeft op de nieuwe eisen voor zwembadwater hadden we al voor u op een rij gezet en  kunt u nalezen in volgend artikel uit onze nieuwsbrief van oktober 2019: Klik hier 

Hou onze website in de gaten! Wij informeren u hier over de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en daarmee ook de nieuwe regelgeving voor zwembadwater.

Bronvermeldingen:

  1. Link naar genoemd NRC artikel: https://www.nrc.nl/nieuws/2019/11/27/omgevingswet-dreigt-te-stranden-a3981952
  2. Link naar de brief van Minister van Veldhoven aan De Tweede Kamer en overige documenten: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/11/29/kamerbrief-over-voortgang-invoering-omgevingswet 
Terug naar overzicht
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan