Hogere kwaliteitseisen voor legionellapreventie

Geplaatst op maandag 4 maart 2019

Prioritaire instellingen, die volgens het Drinkwaterbesluit een legionellarisico-analyse en beheersplan moeten laten opstellen voor hun collectieve drinkwaterinstallaties, zijn verplicht dat via een bedrijf met een BRL6010-certificering te regelen. Vanaf 1 augustus 2020 stelt kwaliteitsbeheerder InstallQ hogere eisen aan deze certificering. C-mark heeft zo’n BRL6010-certificaat. Wouter Beumer, manager advies bij C-mark: “Natuurlijk gaan we onze procedures herzien waar dat nodig is, om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de nationale beoordelingsrichtlijn. Op 28 februari is de vastgestelde nieuwe richtlijn gepubliceerd. Wij gaan ermee aan de slag, zodat onze klanten automatisch voldoen aan de nieuwste wet- en regelgeving.” Maar wat verandert er precies?

Beheersplan volgens nwe BRL6010

Diploma in het beheersplan

Volgens de herziene BRL6010 moet iedere legionellapreventie-adviseur beschikken over een diploma van een erkende instelling. Sterker nog: de diploma’s van de betrokken adviseurs moeten aan ieder beheersplan worden toegevoegd.

Eenduidige vorm en inhoud

Vanaf 1 augustus 2020 kennen legionellarisico-analyses en beheersplannen een eenduidigere vorm en inhoud. Met een standaardhoofdstukindeling komt een einde aan verschillen tussen analyses en plannen van verschillende adviesbureaus. Een uniforme componentenlijst zorgt bovendien voor makkelijkere uitwisseling van gegevens. Adviesbureaus moeten het beheersplan zodanig aanleveren, dat de klant zelf wijzigingen kan aanbrengen.

Externe kwaliteitscontrole

Met de komst van de nieuwe BRL6010 registreren adviesbureaus verplicht alle beheersplannen én leggen zij vast welke adviseurs betrokken waren bij het opstellen van het beheersplan. Met deze maatregel kan de certificerende instantie makkelijker gerichte steekproeven doen en gegevens valideren.

Aan de slag

Beumer: “Nu de herziene BRL6010 gepubliceerd is, bekijken we welke procedures we aanscherpen. Op dit moment herzien wij ons trainingsprogramma voor onze legionellapreventie-adviseurs. De nieuwe hoofdstukindeling implementeren we op de juiste manier voor nieuwe legionellarisico-analyses en beheersplannen. De beheersplannen die wij maken, registreren wij zelf al. Ik vind het goed dat een richtlijn als de BRL6010 regelmatig wordt vernieuwd om de kwaliteit van legionellapreventie hoog te houden. C-mark is BRL6010-gecertificeerd sinds de wettelijke verplichting van kracht werd in 2011 en sindsdien hebben wij meerdere herziene versies gekend. Wij stomen C-mark opnieuw klaar voor een beoordeling volgens de nieuwe eisen. Op naar een nieuw BRL6010-certificaat!”

Terug naar overzicht
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan