Wat te doen bij aanhoudende legionellabesmetting?

Hebt u al van alles gedaan maar blijven legionellabesmettingen terugkomen? Dan kan aanvullend thermisch beheer of het plaatsen van alternatieve technieken misschien uitkomst bieden. Onze wet- en regelgeving staat bij terugkerende legionellabesmettingen namelijk toe dat u uw reguliere legionellabeheer vervangt door technieken die de groei van legionella tegengaan. Legionella-normoverschrijdingen zijn meestal goed te verhelpen door de installatie aan te passen aan de NEN-1006-eisen en goed thermisch beheer toe te passen. Wanneer dat technisch lastig is of verhoudingsgewijs (te) kostbaar, mag u overstappen op een andere techniek. We zetten de drie belangrijkste mogelijkheden, waaronder 2 alternatieve technieken, voor u op een rijtje.

Thermische desinfectie

De methode die het meest wordt gehanteerd, is (preventieve) thermische desinfectie. Periodiek desinfecteert u dan een gedeelte of de gehele drinkwaterinstallatie. Het water wordt tot boven 60 °C verwarmd, waardoor aanwezige legionellabacteriën worden gedood. De frequentie waarmee dit wordt gedaan wordt zo gekozen, dat de bacteriën zich niet tot grote aantallen kunnen vermenigvuldigen. Om thermische desinfectie te gebruiken, zijn verschillende systemen met diverse niveaus van automatisering leverbaar. Deze techniek behaalt over het algemeen de beste resultaten bij eenvoudige installaties.

Ultrafiltratie (UF)

Ultrafiltratie valt onder de fysische technieken. Het plaatsen van een UF-filter aan het begin van de waterinstallatie houdt legionellabacteriën tegen. Dit principe wordt ook wel een ‘poortwachter’ genoemd. Dezelfde techniek wordt ook gebruikt in legionellaveilige douchekoppen.

Het UF-filter wordt meestal direct na de watermeter in de drinkwaterinstallatie geplaatst en houdt micro-organismen en vaste stoffen in het binnenkomende drinkwater tegen, waardoor er zich minder snel een biofilm vormt. Het is belangrijk dat u eerst uw leidingnet goed desinfecteert, waardoor u bestaande biofilm verwijdert. Dat is belangrijk omdat het systeem geen actieve werking achter het filter heeft. Bij bestaande en complexere drinkwaterinstallaties is het niet altijd eenvoudig een volledige desinfectie te realiseren.

‘Ultrafiltratie’ mag toegepast worden in zowel prioritaire als zorgplichtige locaties en mag ook preventief worden ingezet bij nieuwbouwinstallaties. Wel moeten er extra legionellamonsters worden genomen volgens Drinkwaterregeling Tabel III d.

Koper/Zilver-ionisatie

Wanneer thermisch of fysisch (bijvoorbeeld UF) beheer redelijkerwijs niet mogelijk is of naar verwachting niet het gewenste resultaat oplevert, kunt u elektrochemisch beheer toepassen. Hiervoor is volgens het Drinkwaterbesluit wel begeleiding door een BRL-6010-gecertificeerd bedrijf nodig. Dit bedrijf moet een schriftelijke motivatie opstellen, die u opneemt in uw legionellabeheersplan. (Drinkwaterbesluit artikel 44 lid 2).

Koper/Zilver-ionisatie heeft als groot voordeel dat de desinfectie nawerkt in de hele installatie. Als er goede doorstroming in het systeem is, komt het desinfectiemiddel in het hele drinkwaternet terecht. Koper/Zilver ionisatie brengt, via elektrolytische weg, koper- en zilverionen in het water. Deze doden de legionellabacteriën. Ook de biofilm wordt hierdoor aangetast. Daardoor is het niet nodig dat de installatie geheel schoon is voor het plaatsen. Uit vergelijkende studies blijkt Koper/Zilver-ionisatie de meest effectieve methode voor complexe drinkwaterinstallaties.

De techniek mag alleen worden toegepast in prioritaire locaties met een aantoonbare legionellahistorie. Wel moeten er vanaf het moment van plaatsing extra watermonsters worden genomen, die u laat analyseren op legionella, kiemgetal, koper en zilver. Dit moet gebeuren volgens Drinkwaterregeling Tabel III d. Hierdoor zullen uw vaste beheerskosten toenemen. Naar verwachting zullen de variabele kosten echter dalen omdat er op termijn geen legionella meer aangetroffen zal worden en er dus ook geen corrigerende acties als reiniging en herbemonstering meer nodig zal zijn.

Ons advies

Welke techniek in welke situatie het beste kan worden toegepast, is dus vooral afhankelijk van de functie van uw locatie (prioritair/niet-prioritair), bestaande- of nieuwbouw, de legionellahistorie en de complexiteit van de drinkwaterinstallatie. 

Wilt u weten wat er in uw specifieke situatie mogelijk is? Dan zijn onze adviseurs uiteraard beschikbaar om uw locatie te beoordelen en zo uw opties op een rij te zetten. Omdat C-mark geen eigen producten levert, bent u altijd verzekerd van een objectief advies. Ook kunnen we u ondersteunen bij het selectie- en aankoopproces. En uiteraard bent u voor de implementatie en monitoring van de installatie bij ons aan het juiste adres. C-mark heeft ervaring met alle genoemde technieken en werkt samen met alle beschikbare leveranciers.

Neem voor meer informatie contact op met een van de adviseurs van C-mark via tel.nr. 088-831 05 00 of via water@c-mark.nl.

<terug 

Naar online nieuwsbrief:  C-mark|Waternieuws 3 in webbrowser

 undefined

Actueel

13 januari 2020

Wij zijn per direct op zoek naar:

6 nieuwe collega's (in Deventer en door heel Nederland) in diverse functie's. Wie komt ons team versterken?

Lees verder
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan