Vakkundige keerklepcontrole: een jaarlijkse taak

Is uw drinkwaterinstallatie goed beveiligd? Het controleren van beveiligingen in een drinkwaterinstallatie is een belangrijke taak in het legionellabeheersplan. In de toevoerleidingen naar toestellen bewaken keerkleppen de kwaliteit van het drinkwater. Zulke keerkleppen voorkomen dat verontreinigd water vanuit een toestel dat u aansluit op de waterleiding, terugstroomt de waterleiding in. Alle toestellen  die zijn aangesloten op de waterleiding, zoals koffieautomaten, (vaat)wasmachines, brandslanghaspels, gevelkranen en oogdouches moeten worden aangesloten met een keerklep. De kleppen dragen bij aan een schone en veilige drinkwaterinstallatie. Reden temeer om de keerkleppen goed te onderhouden. Wist u dat de keerklepcontrole een jaarlijkse verplichting is? Welke aandachtspunten zijn er bij een keerklepcontrole? U leest het in dit artikel.

Wettelijk kader

We willen allemaal drinkwater van hoge kwaliteit. Daarom is een eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie wettelijk verplicht (Waterwerkblad 1.4G) om de werking van keerkleppen jaarlijks te controleren. Bij een geconstateerd defect bent u als eigenaar van een collectieve drinkwaterinstallatie verplicht om maatregelen te treffen. De resultaten van het onderzoek dienen per keerklep te worden vastgelegd. De keerklep dient bij voorkeur te worden voorzien van een controlesticker met datum van uitvoer en waarop is aangemerkt of deze is goedgekeurd of afgekeurd. Het Drinkwaterbesluit vereist dat u de volledige rapportage van het onderzoek documenteert in uw legionellabeheersplan of installatielogboek. De Inspectie Leefomgeving & Transport (IL&T) heeft de controle en handhaving hierop gedelegeerd aan uw drinkwaterleverancier.

Steekproefsgewijze controle van de keerkleppen

Wanneer uw drinkwaterinstallatie meer dan 50 controleerbare keerkleppen (type EA) bevat, is het sinds 1 februari 2012 toegestaan de keerkleppen steekproefsgewijs te controleren. Voorwaarde hiervoor is wel dat de locaties van alle geïnstalleerde keerkleppen op tekening zijn aangegeven én op het overzicht van toestellen zijn vermeld. Komt er uit de steekproef* een defect naar voren, dan moeten alsnog alle keerkleppen gecontroleerd worden. Voor een aantal typen terugstroombeveiligingen geldt de steekproefmethode niet:

  • onderbrekingen; 
  • terugstroombeveiliging type CA;
  • terugstroombeveiliging type BA;
  • inlaatcombinaties (overdrukbeveiligingen).

Deze beveiligingen moeten altijd verplicht jaarlijks worden gecontroleerd en mogen dus niet in de steekproef worden opgenomen!

* Afhankelijk van de grootte van de steekproef mogen er 1 of meer defect zijn.

De oorzaak van mankementen in de keerkleppen

De oorzaak van niet goed functionerende keerkleppen ligt voornamelijk in verontreiniging in de drinkwaterinstallatie, dat blijkt uit onderzoek van het ISSO (Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van gebouwinstallaties). Deze verontreinigingen kunnen bijvoorbeeld optreden bij achterstallig onderhoud of stagnatie (bezinksel, sediment) of na onhygiënisch werken bij renovatie- of nieuwbouwwerkzaamheden. De verontreiniging kan ervoor zorgen dat de keerklep kapot gaat of gaat lekken. Met name in warmwatersystemen kunnen keerkleppen eerder defect gaan. De keerklep is dan niet meer drukvast. Het gevolg kan zijn dat het water vanuit een aangesloten toestel de leidingwaterinstallatie verontreinigt. Bij een brandslanghaspel, waarin het water altijd stilstaat, is dat bijvoorbeeld zeker niet wenselijk!

Hoe gaat C-mark te werk bij een keerklepcontrole?

C-mark beschikt over specialisten die uw controle snel en goed uitvoeren. Conform de geldende richtlijnen beoordelen we of de keerklep drukvast is. De werking van de keerklep testen we door middel van een van de drie voorgeschreven methodes (de standaard-, de vacuüm- of de overdrukmethode). Na afloop van de controle voorzien we de keerklep van een controlesticker met datum. Na elke controle ontvangt u van onze adviseur per locatie een overzichtelijke rapportage met de resultaten van de controle. In die rapportage staan ook aanbevelingen per keerklep naar aanleiding van eventueel geconstateerde defecten en gebreken. Deze aanbevelingen kunt u voorleggen aan uw huisinstallateur, maar uiteraard kunnen wij de gebreken ook voor u herstellen. De eindrapportage stellen wij zo op, dat u die rechtstreeks kunt documenteren in uw logboek, zoals het Drinkwaterbesluit voorschrijft. Voor klanten die gebruik maken van ons digitale beheersysteem plaatsen we de rapportage uiteraard ook rechtstreeks in het digitale logboek.

Meer informatie?

Meer weten over de controle van keerkleppen of een aanbieding van ons ontvangen? Neem contact met ons op. Klik op de blauwe contactbutton of bel 088 -831 05 00.

undefined

Actueel

13 januari 2020

Wij zijn per direct op zoek naar:

6 nieuwe collega's (in Deventer en door heel Nederland) in diverse functie's. Wie komt ons team versterken?

Lees verder
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan