Positieve resultaten met nieuwe filtervulling in zwembad

In de afgelopen 12 maanden heeft C-mark  onderzoek uitgevoerd naar de werking van een nieuw type filtervulling, voor de filterinstallatie van een zwembad. Het gaat om AFM® (Actief Filter Medium). De toepassing van AFM® in combinatie met het specifieke vlokmiddel APF is vergeleken met het reguliere filtermateriaal zand in combinatie met het vlokmiddel Multivlok. AFM® is filtermateriaal, gemaakt uit gerecycled groen glas. De testresultaten laten een positief beeld zien: helder en geurloos water, met fors minder watersuppletie én een besparing op elektriciteit.

Over het onderzoek

We hebben onderzocht wat er gebeurt met diverse water- en luchtparameters tijdens het gebruik van AFM® filtermateriaal in een druk bezocht wedstrijdbad. Het onderzoek bestond uit 3 fasen:

 • 0-meting
  Tijdens de 0-meting zijn de resultaten bekeken van filtratie met het oorspronkelijke  filtermateriaal (zand) en vlokmiddel.
 • Onderzoeksfase 1
  In fase 1 is er getest met een combinatie van AFM®-filtermateriaal en APF; een type vlokmiddel dat zich onderscheidt door een breder spectrum, waardoor meerdere deeltjes uit het water zich  binden en gefilterd kunnen worden. APF heeft een positieve lading en vormt dus positief geladen vlokdeeltjes. De positief geladen vlokdeeltjes worden aangetrokken door de negatieve lading van het AFM®-filtermateriaal.
 • Onderzoeksfase 2
  In fase 2 is er een katalysator gedoseerd naast het AFM® filtermateriaal en APF: ACO (Active Catalytic Optimizer) genaamd. ACO verbetert de oxidatie van chloor en beschermt het chloor tegen ontleding door de zon (fotolyse). Daarnaast is de waterbehandeling uitgebreid met een UV-lagedruk installatie. De UV-installatie verlaagt het gebonden beschikbaar chloor.

Een greep uit de testresultaten

 • In fase 1 zijn de belastingparameters kaliumpermanganaatverbruik en het gebonden beschikbaar chloor afgenomen ten opzichte van de 0-meting en het ureum is gestegen van 0,5 naar 0,8 mg/L. Bovendien is de waterverversing gedaald van ca. 30 L/bezoeker naar 12 L/bezoeker. Afbraakparameter nitraat vertoont een stijgende tendens.
 • In fase 2 is de belastingparameter kaliumpermanganaatverbruik min of meer stabiel gebleven ten opzichte van onderzoekfsfase 1 en het gebonden beschikbaar chloor is verder afgenomen. Bovendien varieert de waterverversing tussen de 18 en 12 L/bezoeker. De hoeveelheid ureum varieert tussen 0,8 en 0,6 mg/L, afhankelijk van de waterverversing. Ook in deze fase blijft afbraakparameter nitraat geleidelijk toenemen.

Conclusie
C-mark concludeert dat met het onderzoek het volgende is aangetoond:

 • De zwemwaterkwaliteit van het zwembad voldoet (ruimschoots) aan de huidige normen uit het Bhvbz (Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden) en ook aan de normen van de parameters uit het ophanden zijnde nieuwe zwemwaterbesluit.
 • Ten opzichte van de 0-meting is er een afgenomen verversing tot ca. 15L water per bezoeker.
 • Er is sprake van 25.000 kWh minder stroomverbruik per jaar door een lagere filtersnelheid en efficiënter terugspoelen.
 • Ook bij piekbelasting blijft het water helder (troebelheid tussen 0,09 en 0,20 FTE), wat een opmerkelijke verbetering is ten opzichte van filtratie met zand. Bij hoge badbelasting zoals tijdens vakanties in het voorjaar of najaar werd het water voorheen troebel en had de zuivering minimaal een etmaal nodig om dit te verwijderen. Dat is met AFM® filtermateriaal niet meer het geval.
 • Geurloos water en geen onaangename geur in de hal (GBC van 1,0 naar 0,2 mg/L).

Wel maken we de kanttekening dat zowel de waterbehandelingsinstallatie als de bedrijfsvoering daarvan in orde dient te zijn voor optimale resultaten. Bovendien is kennis over filtratie, filtersnelheden en terugspoelsnelheden belangrijk.

In dit artikel heeft u de eerste onderzoeksresultaten kunnen lezen. Onze expertgroep gaat dit onderzoek nog verdiepen in de komende periode. Daarnaast zijn nieuwe praktijktesten naar innovatieve ontwikkelingen gestart. We delen de resultaten van deze onderzoeken graag met de hele zwembranche.

Meer weten?
Meer informatie over dit onderwerp kunt u inwinnen bij de specialisten van C-mark. Klik daarvoor op contact button.

<terug

Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan