Legionella-app maakt definitief einde aan papierwinkel

Legionellabeheer kon al een tijdje digitaal via software van C-mark. Geen papieren mappen meer of afdelingen en medewerkers die langs elkaar heen werken. Zo voeren veel gebouwbeheerders de beheersmaatregelen nu op tijd en juist uit, compleet met digitale registratie. Die digitale registratie is nu extra eenvoudig! Met de legionella-app op uw smartphone. De app meet en registreert de watertemperatuur, bespaart daarbij water en geeft de waarden door aan het digitale logboek. Zo komt er geen pen en papier meer aan te pas en u hoeft naderhand geen gegevens meer over te typen. En alle beheerstaken die u nog moet uitvoeren vindt u als reminder direct op uw mobiele telefoon. Benieuwd naar alle nieuwe technologische snufjes? Mis dit artikel niet. Want tot eind juli 2018 ontvangt u de app kosteloos bij digitaal beheer!

In een eerdere nieuwsbrief hebben we u al eens geïnformeerd over het gemak van digitaal legionellabeheer. Onze applicatie bewaakt zowel uw uitvoering als administratie en stelt alle vereiste rapportages digitaal beschikbaar. Doordat taken en verantwoordelijkheden digitaal geborgd zijn, kan alle aandacht voortaan uitgaan naar het opvolgen van eventuele afwijkingen. Het systeem informeert medewerkers over welke taken moeten worden uitgevoerd en geeft automatisch bericht als wordt afgeweken van het beheersplan. Zo blijft u altijd ‘in control’. Toch kon het nóg eenvoudiger.

In de praktijk: onnodige lijstjes en overtypwerk

Martijn van Rijssen is binnen C-mark verantwoordelijk voor de implementatie van digitaal legionellabeheer en staat dus direct in contact met de gebruikers. Van Rijssen: “Onze gebruikers waren erg enthousiast over de software, maar wilden samen met ons zoeken naar mogelijkheden om legionellabeheer volledig papierloos te maken. Bij veel klanten werd nog een traditioneel to-do-lijstje gemaakt voor de uitvoerenden van het beheer. En de gemeten resultaten werden ook op papier terug gerapporteerd. Jammer natuurlijk van al deze onnodige lijstjes en het overtypwerk.” Dit was reden voor de ontwikkeling van de legionella-app. En dat maakt uw legionellabeheer dus nog makkelijker.

Niets vergeten

Digitaal beheer van C-mark biedt overzicht. En met de legionella-app is dat nu nog effectiever. De app (beschikbaar in Android en iOS) vertelt wanneer u klaar bent met alle taken. Op uw mobiele telefoon ziet u onderweg welke taken er nog open staan. Dat zorgt ervoor dat er niets wordt vergeten. Worden bij de uitvoering van uw beheertaken steeds verschillende personen ingezet, zoals schoonmaak- of zorgmedewerkers? Dan zorgt de app dat het overzicht behouden blijft en dat de juiste medewerker zijn of haar taken inzichtelijk heeft. Want het uitvoeren van legionellabeheertaken is in veel organisaties nog niet eenvoudig. Als risico’s veranderen, moeten beheersmaatregelen automatisch ‘meeveranderen’. Zo wisselt welk tappunt er precies gespoeld moet worden en welke taken uitgevoerd moeten worden. Taken die belegd zijn bij meerdere medewerkers in verschillende gebouwen of op diverse afdelingen. De legionella-app maakt het voor iedereen inzichtelijk.

Light-versie

Voor gebouwen waar het beheer eenvoudig en overzichtelijk is, is er een light-versie. Bent u zelf als enige verantwoordelijk voor de uitvoering van het legionellabeheer? Bij de light-versie ligt de nadruk niet zozeer op het monitoren van de taken bij verschillende gebruikers. Wel profiteert u van alle digitale voordelen en technologische snufjes, zoals een takenoverzicht op uw telefoon, taken afhandelen zonder pen en papier, een directe meting door de app te koppelen aan een thermometer en meer…

Zonder pen en papier

U kunt op uw telefoon gelijk melden dat taken zijn afgehandeld. De legionella-app geeft dit dan automatisch door aan het digitale logboek. Zo hoeft u geen aantekeningen meer te maken op een papiertje en daarna terug naar de computer, of lijsten in te scannen. Dus nooit meer rondlopen met logboekbladen of rapportagelijstjes en het bakje ‘nog te archiveren’ blijft voortaan leeg. In de digitale omgeving op uw computer houdt u ondertussen realtime het managementoverzicht.

Koppeling met de thermometer

Voor het uitvoeren van de temperatuurmetingen kunt u gebruikmaken van onze thermometer die via bluetooth gekoppeld is aan de app. Hierdoor is het niet meer nodig om losse waardes in te voeren. Geregistreerde temperaturen worden namelijk automatisch opgeslagen in het digitale logboek. Van Rijssen: “Tijdens de diverse pilots bij onze klanten kwam naar voren dat het niet voor elke medewerker altijd even duidelijk is wanneer een temperatuurmeting is afgerond. Hierdoor werd vaak onnodig lang gemeten, wat zowel tijdsverlies als onnodig waterverbruik opleverde. Dit hebben we opgelost doordat de app nu zelf in de gaten houdt wanneer de meting is afgerond. Zo weet u dus zeker dat u nooit te lang (of te kort) over de meting doet en bespaart u tijd en water.”

Precies lang genoeg spoelen

Van Rijssen: “Ditzelfde principe gebruiken we bij het vaststellen van de spoeltijden. Als de temperatuur constant is, geeft de app een signaal dat er voldoende is gespoeld. Ook hier bespaart u dus tijd en water mee.” Niet alleen de vaste spoelpunten kunnen via de app worden geregistreerd. Ook de tijdelijke spoelpunten kunnen rechtstreeks vanuit de app toegevoegd of verwijderd worden. Van Rijssen: “En natuurlijk worden ook de acties en resultaten op deze tijdelijke spoelpunten door de app opgeslagen in uw digitale logboek.”

Signaalfunctie bij afwijkingen

Wanneer de gemeten waardes buiten de norm vallen, geeft het systeem een melding direct na de meting. U bepaalt zelf wie deze melding dient te ontvangen, zodat er meteen actie ondernomen kan worden. Meerdere klanten hebben inmiddels gekozen voor ons ontzorgingscontract en laten deze meldingen rechtstreeks naar C-mark sturen voor opvolging.

Ook offline

Van Rijssen: “Bij een ziekenhuis dat met onze applicatie werkt, kwamen we al snel tot de ontdekking dat de netwerkverbinding niet op alle plekken even stabiel was. Hierdoor moesten de gebruikers op zoek naar een plek met voldoende signaal om waardes in te kunnen voeren. Iets dat uiteraard onwenselijk was en wat we hebben opgelost door de app bij onvoldoende netwerk ook offline beschikbaar te maken, waarna de data bij toereikend netwerk alsnog gesynchroniseerd wordt.”

Kortom: legionellapreventie hoeft niet meer complex te zijn of gepaard te gaan met een uitgebreide papierwinkel. Van Rijssen: ”Legionellapreventie blijft natuurlijk een bewerkelijke wettelijke verplichting. Maar door de huidige technische hulpmiddelen hoeft het in elk geval niet meer tijd te kosten dan strikt noodzakelijk en zijn we af van de administratieve belasting die het voorheen met zich meebracht. Dat geldt voor het  voorkomen van legionella in drinkwaterinstallaties, maar het systeem kan ook gebruikt worden om legionella te voorkomen in proces- en zwemwater!”

Interesse in de legionella-app?

Neem dan contact op met C-mark door op de blauwe button te klikken of bel met één van onze medewerkers via 088- 831 05 00.

<terug

 

Naar online nieuwsbrief: C-mark|Waternieuws 7 in webbrowser

 

undefined 

Bluetooth thermometer:

Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan