Hogere kwaliteitseisen voor legionellapreventie

Geplaatst op dinsdag 9 juli 2019

C-mark is BRL6010 gecertificeerd. De BRL6010 is een wettelijk verplichte certificering voor adviesbureaus die risicoanalyses uitvoeren en beheersplannen opstellen voor legionellapreventie in drinkwaterinstallaties. Prioritaire instellingen zijn verplicht om voor een BRL6010-gecertificeerd adviesbureau te kiezen bij het opstellen van hun legionella-risicoanalyse en beheersplan. In februari 2019 is de herziene versie van de beoordelingsrichtlijn BRL6010 uitgekomen. Uiterlijk augustus 2020 moet C-mark daarom voldoen aan nieuwe eisen. Dan moeten wij de nieuwe norm hebben geïmplementeerd in onze processen om de BRL6010-certificering te behouden en legionella-risicoanalyses en beheersplannen te mogen blijven maken. Wat gaat er precies veranderen en wat gaat u daarvan merken?

Diploma in het beheersplan

Volgens de herziene BRL6010 moet iedere legionellapreventie-adviseur beschikken over een diploma van een erkend opleidingsinstituut. Sterker nog: de diploma’s van de betrokken adviseurs moeten aan ieder beheersplan worden toegevoegd. U ziet dat straks terug in de bijlage van uw beheersplan. Op dit moment herziet C-mark het interne opleidingsprogramma, om alle adviseurs klaar te stomen voor het examen bij Cito. Extra aandacht krijgen de alternatieve beheerstechnieken, zoals zilver/koperionisatie. Volgens de nieuwe eisen moeten alle adviseurs daar kennis van hebben en klanten erover kunnen adviseren. De eerste adviseurs van C-mark hebben inmiddels alvast examen afgelegd.

Eenduidige vorm en inhoud

De beheersplannen die C-mark opstelt, moeten vanaf 1 augustus 2020 voldoen aan het model zoals dat is gepubliceerd in de nieuwe richtlijn van de BRL6010, bijlage 3. Vanaf dan kennen legionellarisicoanalyses en beheersplannen een eenduidigere structuur, volgorde en inhoud. Met een standaardhoofdstukindeling komt er een einde aan verschillen tussen analyses en plannen van verschillende adviesbureaus. Een uniforme componentenlijst zorgt bovendien voor makkelijkere uitwisseling van gegevens. Het beheersplan moet voor klanten goed leesbaar en te begrijpen zijn. Adviesbureaus moeten het beheersplan zodanig aanleveren, dat de klant zelf wijzigingen kan aanbrengen. Op dit moment werken wij aan het ontwikkelen van een nieuw format voor onze risicoanalyses en beheersplannen. Voor u als lezer van het beheersplan, is de informatie straks toegankelijker gepresenteerd en kunt u essentiële beheerstaken makkelijker terugvinden. Bovendien kunt u straks kiezen voor een ‘opleveringstraining’ bij een beheersplan, waarin we het plan mondeling toelichten. In de praktijk gebeurt dat al regelmatig. Zo is de kans groter dat de verplichte beheersmaatregelen voor legionellapreventie ook correct worden uitgevoerd op uw locatie.

Externe kwaliteitscontrole

Met de komst van de nieuwe BRL6010 registreren adviesbureaus verplicht alle beheersplannen én leggen zij vast welke adviseurs betrokken waren bij het opstellen van het beheersplan. Met deze maatregel kan de certificerende instantie ook makkelijker gerichte steekproeven doen en gegevens valideren. Het kwaliteitssysteem van C-mark is vastgelegd in een kwaliteitshandboek, dat we nu aanpassen aan de actualiteit.

Met al deze maatregelen kunnen de risicoanalyse en het beheersplan alleen maar kwalitatief nog beter en toegankelijker worden voor u als klant. De adviseur beschikt met een diploma straks ook aantoonbaar over de juiste expertise en ervaring.

Automatisch voldoen aan nieuwe wet- en regelgeving

In de loop van 2019 verschijnt de nieuwe ISSO-publicatie 55.1 naar aanleiding van de nieuwe BRL6010-richtlijn. Thijs Brekelmans van C-mark: “Wij volgen het nieuws op de voet. Op dit moment herzien wij onze procedures waar dat nodig is, om ervoor te zorgen dat we blijven voldoen aan de nationale beoordelingsrichtlijn. Zo voldoet u als onze klant automatisch aan de nieuwste wet- en regelgeving. C-mark is BRL6010-gecertificeerd sinds de wettelijke verplichting van kracht werd in 2011 en sindsdien hebben wij meerdere herziene versies gekend. Op naar een nieuw BRL6010-certificaat!”

Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan