Gerechtelijke uitspraak over beheer van alternatieve preventietechnieken

Geplaatst op donderdag 16 maart 2017

Sinds 2011 heeft onduidelijkheid bestaan over het aantal te bemonsteren meetpunten indien gebruik wordt gemaakt van een alternatieve beheerstechniek legionella. Dit kan gaan om bijvoorbeeld koper-zilverionisatie, ultrafiltratie of een systeem met UV-licht. In individuele gevallen is hierover ook discussie geweest tussen de gebruikers, inspecteurs en ILenT. Door een uitspraak van de bestuursrechter op 29 december 2016 is er nu duidelijkheid gekomen hoe deze verplichting, zoals opgenomen in tabel IIId van de drinkwaterregeling, moet worden geïnterpreteerd.

De bestuursrechter is tot het oordeel gekomen:

  • dat de aanvullende monstername conform tabel IIId moet worden opgeteld bij de reguliere halfjaarlijkse monstername legionella, en;
  • dat het aantal meetpunten moet worden bepaald op grond van bijlage 3 van de Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater, zowel van de reguliere halfjaarlijkse monstername als van de aanvullende monstername.

C-mark is van mening dat dit een strikt juridische interpretatie van de huidige regelgeving is zonder technische motivatie. De interpretatie van de monstername frequentie bij toepassing van koper-zilver-ionisatie heeft naar onze mening bijvoorbeeld geen toegevoegde waarde in de aanvangsfase, als er nog maandelijks of per kwartaal wordt bemonsterd. Er ontstaat geen beter inzicht bij 14 i.p.v. 12 monsternames per jaar. In de praktijk zal het in de meeste gevallen alleen maar leiden tot een verhoging van de Beheerskosten.

Meer weten?

Als u wilt weten wat deze uitspraak voor u betekent kunnen wij specifiek voor uw situatie een berekening maken van het verplicht aantal te nemen monsters per jaar en de kosten hiervan. Ook wanneer u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van dit bericht kunt u contact met onze afdeling Customer Service opnemen via 088-8310500 of klik op de blauwe contactbutton.

 

Terug naar overzicht
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan