Zwemwaterbesluit

Het wijzigingsbesluit inzake het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz) is opgeschort. De op handen zijnde wijziging van het Bhvbz zal naar verwacht integreren in de nieuwe Omgevingswet, welke voor de toekomst (januari 2021) gepland staat. Het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden wordt opgenomen als onderdeel in het Besluit activiteiten in de leefomgeving (Bal). Naast het waarborgen van de veiligheid van zwemmers en baders richten de regels in het Bal zich tevens op een  aantal andere uiteenlopende zaken zoals de functionaliteit van de waterstaatswerken, spoorwegen en luchthavens tot en met de bescherming van erfgoed.

Onlangs (30 juni 2017) heeft de ministerrraad  ingestemd met vier ontwerpbesluiten (AMvB’s) die horen bij de Omgevingswet, waaronder het Besluit activiteiten in de leefomgeving. Voor een actueel overzicht m.b.t. de ontwikkeling en de voortgang van de Omgevingswet klik hierna op: https://www.omgevingswetportaal.nl/wet-en-regelgeving/voortgang-wet--en-regelgeving    

C-mark, als zwembadwaterexpert altijd op de hoogte

Wij houden al het nieuws rondom ontwikkelingen en/of wijzigingen van het zwemwaterbesluit nauwlettend voor u in de gaten en stellen u zo snel mogelijk via onze website en social media hiervan op de hoogte! Mocht u alvast meer willen weten, neem dan gerust contact op met C-mark via tel.nr. 088-831 05 00 of via de blauwe contact button. 

Actueel

13 januari 2020

Wij zijn per direct op zoek naar:

6 nieuwe collega's (in Deventer en door heel Nederland) in diverse functie's. Wie komt ons team versterken?

Lees verder
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan