Wet- en regelgeving

Dagelijks komen we in aanraking met water, maar staat u er ook wel eens bij stil welke deskundigheid er nodig is om ervoor te zorgen dat (drink)water veilig en betrouwbaar is en welke verplichtingen u heeft om daadwerkelijk aan de wettelijke eisen te voldoen? C-Mark helpt u daarbij!

In Nederland gelden strenge wetten voor de veiligheid en betrouwbaarheid van het water, waardoor de waterkwaliteit in Nederland bijzonder hoog is. Als opvolgers van respectievelijk de Waterleidingwet en het Waterleidingbesluit zijn per 1 juli 2011 de Drinkwaterwet en het Drinkwaterbesluit in werking getreden.

De wet en het besluit zijn van toepassing op drinkwaterbedrijven, maar ook op eigenaren van watervoorzieningen en leidingnetten, waarmee water wordt verstrekt aan huurders, bezoekers, of andere gebruikers. Nadere regels met betrekking tot enige onderwerpen inzake de voorziening van drinkwater, warm tapwater en huishoudwater zijn uitgewerkt in de Drinkwaterregeling.

Verder zijn er naast de Drinkwaterwet, het Drinkwaterbesluit en de Drinkwaterregeling op drinkwatergebied nog een aantal ministeriële regelingen van kracht:

  • Drinkwaterregeling (grotendeels in werking sinds 1 juli 2011);
  • Regeling legionellapreventie in drinkwater en warm tapwater (in werking sinds 1 juli 2011);
  • Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening (in werking sinds 19 juli 2011).

Controle en toezicht op uw waterinstallatie met betrekking tot deze regelgeving wordt uitgevoerd door het drinkwaterbedrijf. Wordt er niet voldaan aan de wettelijke verplichtingen, dan kan uw toezichthouder het dossier overdragen aan de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T), welke zo nodig proces-verbaal kan opmaken en boetes kan opleggen.

Actueel

13 januari 2020

Wij zijn per direct op zoek naar:

6 nieuwe collega's (in Deventer en door heel Nederland) in diverse functie's. Wie komt ons team versterken?

Lees verder
Advies nodig?
Neem vrijblijvend contact op 088 - 831 05 00
Vraag direct online advies aan